Język en hu ro sk pl


TOPINJECT SLAB LIFTING / PODNOSZENIE PŁYT

Technologię TOPINJECT Slab Lifting (podnoszenie posadzek) stosujemy do wypełnienia pustek pod posadzkami, dla stabilizacji oraz podniesienia konstrukcji płyt oraz podłogowych. Dzięki tej technologii można przywrócić poziom posadzek obsuniętych nierównomiernie, bez rozbiórki części lub całości konstrukcji, lub nawet bez konieczności większych odkrywek w celu oszacowania sposobu wzmocnienia, oraz bez konieczności opróżnienia danego pomieszczenia. Stabilizacja lub konieczne wyniesienie obsuniętej, uszkodzonej konstrukcji podczas procesu iniekcji przez cały czas trwania monitorujemy i w razie potrzeby natychmiast można zatrzymać.

Przed iniekcją
Po iniekcji

W razie potrzeby nawet kilka cm podniesienie jest możliwe

Injection under shopping center floor
Iniekcja pod posadzką
w centrum handlowym
Obszary zastosowania technologii TOPINJECT Slab Lifting:

Hídhát-töltés injektálása, úszólemez visszaemelés
Iniekcja nasypu przyczółka mostu,
podniesienie płyty mostowej
Częste przyczyny osiadania podłoża:

Opis technologii podnoszenie płyt TOPINJECT (Slab Lifting)

Przy technologii podnoszenie płyt TOPINJECT (Slab Lifting) syntetyczną żywicę iniektujemy bezpośrednio pod podłoże betonowe w tym celu, aby przekazywanie obciążeń między konstrukcją a gruntem przywrócić, tym samym syntetyczna żywica wypełnia ewentualnie występujące makroskopijne luzy i ubytki. Poprawiają się właściwości wytrzymałości na cięcie obszaru gruntu bliskiego powierzchni w wyniku zwiększenia normalnego napięcia powstałego na skutek zagęszczenia, co pojawia się jako drugie, lecz nie do ominięcia działanie. Kiedy syntetyczna żywica wypełniła wszystkie ubytki, rozpoczyna wielkim ciśnieniem wynosić podłoże. W trakcie iniekcji poziomicą laserową lub teodolitem ciągle obserwujemy podniesienie się konstrukcji z dokładnością milimetrową. Poruszenie się konstrukcji dzięki temu możemy precyzyjnie kontrolować. Proces iniekcji w razie potrzeby można natychmiast zatrzymać, w ten sposób unikniemy zbyt duże wyniesienie. W halach oraz na drogach można tą metodą stabilizować ruszające się płyty betonowe. Stosując prewencyjnie można uniknąć wymianę płyt betonowych.

Naprawę tego typu uszkodzeń, tradycyjną metodą można wykonać w taki sposób, że należy skuć posadzkę ze wszystkimi okładzinami i urządzeniami (ogrzewanie podłogowe, inne przewody itd.). Po tym należy wynieść grunt do takiej głębokości, do której jej nośność jest niewystarczająca. To może oznaczać kilka metrów, po tym należy warstwowo zasypać i warstwowo zagęszczać wraz z ewentualnie dostarczonym nowym wypełnieniem (podbudową czy zasypem). Tylko po tym należy rozpocząć odbudowę nowej podsypki oraz później konstrukcji posadzki, naturalnie wraz ze wszystkimi koniecznymi urządzeniami instalacyjnymi. Świeży beton wymaga późniejszej zaprawy oraz należy przeczekać czas wiązania zanim kontynuujemy prace, na koniec należy wykonać okładziny. Jest oczywiste że obszar objęty tego typu pracami przez dłuższy czas nie można użytkować, mogą minąć tygodnie, miesiące zanim obszar ten można będzie na nowo użytkować. W zależności od prowadzonej działalności czy funkcji może to oznaczać znaczące zmniejszenie obrotów, który to koszt może wielokrotnie przekroczyć koszty samego wykonawstwa. Te wszystkie nieprzyjemości można ominąć i zaoszczędzić koszty stosując podnoszenie płyt TOPINJECT (Slab Lifting)

Ogólnie pod obsuniętymi posadzkami tylko stabilizujemy grunt, lecz w przypadku kiedy to zamawiający wymaga oraz przy spełnieniu warunków technicznych możliwe jest także podniesienie posadzki. Przy obsunięciach o wielkim stopniu (do 10-50 cm) tą technologię także można stosować. Zabieg ten przy magazynach wysokiego składowania oraz przy sporych obciążeniach także można skutecznie stosować. Żywica stosowana przez nas sprawdza się także pod sporymi ciężarami, jej nośność to min. 30 t/m2. W trakcie wykonywanych prac zazwyczaj urządzenia, zasoby magazynu, maszyny i wszystko inne może pozostać na miejscu.

Po zakończeniu iniekcji dalsze podniesienie nie występuje. Pół godziny po zakończeniu prac żywica syntetyczna osiąga 90% swojej końcowej twardości, stąd obszar objęty pracami można ponownie użytkować w krótkim czasie, np. wózki oraz ciężarówki mogą się przez niego przemieszczać. W przypadku dróg, płyt lotniskowych oraz obiektów przemysłowych nasza firma podejmuje się wykonania w okresie nocnym, szybkie wejście oraz zejście z terenu prac.

Re-leveling of swimming pool
Podniesienie basenu iniekcją
Zalety technologii TOPINJECT Podnoszenie Płyt (Slab Lifting):

Naprawa obsuniętej posadzki
w technologii TOPINJECT SLAB LIFTING
- bez rozbiórki

Naprawa obsuniętej posadzki metodą tradycyjną
- z wyburzeniem posadzek


W naszej firmie znajdą Państwo solidnego partnera dla swoich projektów. Zapraszamy do kontaktu z nami z zaufaniem!

Na naszych stronach w skrócie przedstawiliśmy technologię, jeżeli chcieliby Państwo wiedzieć więcej o naszej metodzie, lub zamówić wycenę, proszę wybrać jedną z opcji poniżej!


Jeśli chcieliby Państwo dalsze informacje o obszarach zastosowań naszych metod, prosimy kliknąć tu!

Z powrotem na górę strony