Język en hu ro sk pl


BADANIA GRUNTU

Badanie sondą uderzeniową dynamiczną

W niektórych przypadkach wykonanie odkrywek i badań konstrukcyjnych, geotechnicznych lub nośności gruntu jest nieuniknione. Jeżeli nie mamy do dyspozycji ekspertyzy a potrzebne dane nie zapewnia nam zamawiający, nasza firma może wykonać poniższe badania przed przygotowaniem oferty cenowej.

Protokół z badań
Protokół z badań
Badanie zagęszczenia gruntu

Nasza firma może wykonać badanie zagęszczenia gruntu uderzeniową sondą dynamiczną, za dodatkowym kosztem. Nasze specjalnie ukształtowane urządzenie uderzeniowej sondy dynamicznej jest łatwe w przenoszeniu i można go stosować także w trudno dostępnych miejscach. Urządzenie wymaga mało miejsca, stąd można używać go bezpośrednio przy ścianach, dzięki temu otrzymamy dokładne dane o warunkach zagęszczenia gruntu pod fundamentem.

Na podstawie wyników badań dynamicznej sondy uderzeniowej można wnioskować stan zagęszczenia gruntu do kilku metrów głębokości. W trakcie badania sprowadzamy do gruntu z wysokości 20 cm stożek o masie 30 kg z płaszczyzną płaszcza 10 cm2 o kącie 60 stopni zamontowany na końcu stalowej rurki, spuszczany i powtarzając to wielokrotnie. Obserwujemy końcówkę sondy z ilu uderzeń można spowodować zagłębienie się sondy o 10 cm. Z wyniku badania zagęszczenia gruntu oraz ze znajomości rodzaju gruntu można określić przybliżającą ilość materiału do iniekcji oraz zakres iniekcji.

Pobranie próbki gruntu

Nasza firma używa urządzenia typu BORRO do ewentualnie potrzebnego pobrania próbki gruntu, którą wykonujemy za dodatkowym kosztem. Jest to urządzenie typu BORRO, które jest zaopatrzone w silnik benzynowy i wiertło ślimakowe o dużym rozmiarze. Wwiercamy się w grunt do głębokości kilku metrów, i wyniesiemy próbki z poszczególnych warstw gruntu. Próbki gruntu fachowiec ocenia na miejscu, lub wysyła je na badanie laboratoryjne. Obok badania BORRO zazwyczaj potrzebne jest badanie sondą dynamiczną, które może wykonać ta sama załoga w tym samym dniu.


Wiercenie próbki gruntu
Wiercenie próbki gruntu

Wyjęcie próbki gruntu

Próbka grunntu po wyjęciu

Wykonanie pełnej ekspertyzy geotechnicznej

Nasza firma może przy zaangażowaniu zewnętrznego specjalisty w geotechnice przygotować kompletne ekspertyzy geotechniczne według wymogów zamawiającego, które wykonujemy za dodatkowym kosztem. Jeżeli zamawiający już dysponuje ekspertyzą, lub może nam udostępnić wystarczające informacje o gruncie, lub poprzez inne źródła jest dostępna potrzebna informacja, w tych przypadkach nie ma konieczności angażowania zewnętrznego specjalisty. Jeśli zamawiający posiada już swojego specjalistę geotechnicznego, możemy z nim także współpracować.