Język en hu ro sk pl


TOPINJECT STABILIZACJA GRUNTU (GROUND STABILIZATION)

Technologię TOPINJECT Stabilizacja Gruntu (Ground Stabilization) stosujemy dla stabilizacji gruntu pod fundamentami oraz podłożem. Technologię TOPINJECT można stosować dla stabilizacji podłoża gruntowego i ewentualnego wypełnienia pustek na etapie późniejszym (po wykonaniu) do głębokości kilku metrów, bez rozbiórki fundamentów lub ich części, lub także bez większych odkrywek dla interwencji w celu stabilizacji gruntu. Stabilność obsuniętych, uszkodzonych konstrukcji podczas całego procesu iniekcji jest monitorowane.


Przewiercenie fundamentu przed iniekcją
Przewiercenie fundamentu przed iniekcją
Obszary zastosowanie technologii TOPINJECT Stabilizacja Gruntu (Ground Stabilization):

Najczęstsze przyczyny obsunięć budynków można sprowadzić do problemów z podłożem gruntowym.

W wyniku iniekcji poprawia się nośność gruntu
W wyniku iniekcji
poprawia się nośność gruntu
Częste przyczyny pogorszenia się warunków gruntowych:
Pozostałe przyczyny z powodu których iniekcja jest potrzebna:

Opis technologii stabilizacji gruntu TOPINJECT (Ground Stabilization)

Technologia stabilizacji gruntu TOPINJECT (Ground Stabilization) ma na celu nie podniesienie konstrukcji, lecz stabilizację głębszych warstw gruntu. Zabieg ten można stosować bezpośrednio od warstwy gruntu poniżej konstrukcji do głębokości 7 m. W jednym specjalnym przypadku możemy objąć także głębsze warstwy.

Kiedy syntetyczna żywica dotrze do obszaru gruntu wyznaczonego do interwencji, rozpoczyna się rozprzestrzeniać we wszystkich kierunkach w sposób podobny do korzeni. W sposób naturalny ta ekspansja jest większa w kierunku w którym napotyka mniejszy opór – tam trafia więcej materiału. Dlatego najpierw automatycznie stabilizują się słabsze warstwy gruntu i dopiero po tym twardsze obszaru gruntu – tam trafi mniej materiału. Ta właściwość technologii gwarantuje, że w gruncie zainiektowanym wszystkie pustki zostaną wypełnione I każdy słaby obszar zostanie ustabilizowany.

Działanie utwardzające rozprężenia się syntetycznej żywicy można wykazać w pobliskich obszarach gruntu w zależności od rodzaju gruntu do odległości 70-150 cm. Kiedy twardość (nośność) gruntu jest odpowiednia dla uniesienia obciążeń budynku, to ekspansja materiału injekcyjnego już nie będzie utwardzać gruntu, lecz w niewielkim stopniu (0,1-0,3 mm) podniesie konstrukcję budynku. Ta reakcja doświadczana w każdym z punktów iniekcyjnych zapewnia, że iniekcja była sukcesywna. Podniesienie się konstrukcji budynku w każdym przypadku mierzymy urządzeniem w trakcie iniekcji.

W przeciwieństwie do metod tradycyjnych przy iniekcji TOPINJECT nie ma potrzeby rozbiórki budowlanej, kopania dołu technologicznego. W ten sposób możemy pracować bezpiecznie, w wielu przypadkach należy przewiercić jedynie chodnik lub posadzkę. W technologii TOPINJECT wykonujemy w znacząco szybszym czasie, niż w tradycyjnych metodach, zazwyczaj można zaoszczędzić tygodnie lub miesiące poprzez jej stosowanie.

Dla zaprojektowanie iniekcji – określenia obszaru gruntu dla zabiegu – przy większości przypadków wykorzystujemy dane z badania dynamicznego zagęszczenia gruntu lub przy bardziej skomplikowanych przypadkach dane z badania geotechnicznego. W niektórych przypadkach potrzebne jest także ekspertyza konstrukcyjna.

W prawie każdym przypadku do iniekcji potrzebne nawiercenia wykonujemy stosując narzędzia ręczne, więc zabieg możemy stosować także w trudno dostępnych piwnicach, złazach. Nawierty wykonane co 1-2 metry nie osłabiają znacząco konstrukcji, gdyż średnica otworów zazwyczaj wynosi 16-40 mm, i najczęściej nie ma potrzeby aby przecinać zbrojenia w betonie. Iniekcje wykonujemy poprzez cienkie rurki, w wielu warstwach, w każdym przekroju do zaprojektowanej głębokości. Cała technologia odbywa się w zamkniętym obiegu.

Technologię można stosować w prawie każdym rodzaju gruntu. Przy takich gruntach, w których zawartość cząstek organicznych jest znacząca, oraz przy tzw. gruntach gliniastych, tłustych, zmieniających objętość technologię można stosować tylko w sposób ograniczony. Przy mocno uszkodzonych konstrukcjach konieczne może być zastosowanie zabiegu wzmacniającego konstrukcję. Przy uszkodzeniach wynikłych z poziomego przesunięcia się warstw gruntu, stabilizację należy wykonać ostrożnie. Zazwyczaj w tych przypadkach iniekcję TOPINJECT należy stosować razem z innymi zabiegami stabilizującymi, ze wspólnym nadzorem technicznym.

Stosowane żywice posiadają dużą nośność, która dostosowuje się do wymagań otoczenia, nie mają właściwości wchłaniania wody, są wodoszczelne i nie rozkładają się pod wpływem składników naturalnych znajdujących się w gruncie. Stabilizacja gruntu TOPINJECT (Ground Stabilization) można stosować właściwie przy każdym rodzaju fundamentu oraz budynku, od domów rodzinnych aż po wielkich rozmiarów obiekty przemysłowe. Dla technologii nie stanowią bariery także solidnie wykonane budynki zabytkowe, domy wielorodzinne, kościoły.

Winter work is routine for us
Praca w ziemie jest dla nas rutyną
Zalety technologii stabilizacji gruntu TOPINJECT (Ground Stabilization):
Inwentaryzycja
Inwentaryzycja
Badanie gruntu
Badanie gruntu
Przewiercenie fundamentu
Przewiercenie
fundamentu
Iniekcja żywicy syntetycznej
Iniekcja żywicy
syntetycznej

W naszej firmie znajdą Państwo solidnego partnera dla swoich projektów. Zapraszamy do kontaktu z nami z zaufaniem!

Na naszych stronach w skrócie przedstawiliśmy technologię, jeżeli chcieliby Państwo wiedzieć więcej o naszej metodzie, lub zamówić wycenę, proszę wybrać jedną z opcji poniżej!


Jeśli chcieliby Państwo dalsze informacje o obszarach zastosowań naszych metod, prosimy kliknąć tu!

Z powrotem na górę strony