Język en hu ro sk pl


PROJEKTY SPECJALNE


Duże firmy krajowe oraz międzynarodowe zwracają się do naszej grupy firm także z niezwykłymi problemami. Wykonaliśmy liczne projekty niezwykłe w ciągu ponad 15 lat. W niektórych przypadkach ważnym warunkiem było, by prace były przeprowadzane w nocy lub o specjalnym czasie. Na przykład przy drogach publicznych czy kolejach ograniczenie ruchu lub objazdy mogą spowodować takie zakłócenia, które zamawiający nie może zaakceptować. Nasza grupa firm zawsze jest gotowa dla wykonania tego typu zadań według harmonogramu zamawiającego. Pracowaliśmy już na drogach publicznych, kolejowych, tramwajowych, wieżach wiertniczych, infrastrukturze gazu ziemnego oraz na lotniskach. Potrafimy się dostosować do harmonogramu wyznaczonego przez zamawiającego, tak aby ograniczenie ruchu było minimalne. Jesteśmy gotowi do wykonania zadań ze specjalnym harmonogramem czasowym. Nie znamy pojęcia niemożliwe!

Kilka przykładów z projektów specjalnych

Słup podtrzymujący górny przewód kolejowy
Słup podtrzymujący
górny przewód kolejowy
Słupy podtrzymujące przewody wysokiego napięcia
Technologia nadaje się do stabilizacji podbudowy gruntowej bez rozbiórki wszelkiego rodzaju słupów podtrzymujących. Jeżeli jest potrzeba by słupy przywrócić do pionu, to iniekcją oraz urządzeniami uzupełniającymi można wykonać. Wykonawstwo jest szybkie i skuteczne nawet na obszarze o dużym ruchu. Z sukcesem ustabilizowaliśmy i przywróciliśmy do pionu słupy podtrzymujące kolejowe przewody wysokiego napięcia, podczas gdy było one pod napięciem a ruch kolejowy nie był ograniczony. Poprzez taką iniekcję, efektywność budżetowa rozwiązania technicznego jest wyjątkowo dobra, gdyż znacząco zmniejszyły się koszty pochodne.
Wieże

Stabilizacja fundamentu
wieży wiertniczej gazu ziemnego

Rzadko występującym problemem wież wiertniczych ropy i gazu ziemnego, kiedy w czasie wiercenia w wyniku znacznych dynamicznych obciążeń podbudowa gruntowa się rozluźnia, i stabilność wieży się zmniejsza. W takim przypadku wieża zaczyna się przechylać. Zatrzymanie wiercenia, ewentualnie rozbiórka i ponowny montaż wieży na bardziej stabilnym podłożu, w przemyśle ropy oznacza gigantyczne koszty. Z sukcesem ustabilizowaliśmy wieżę wiertniczą o masie 1000 ton. Odwiert wydobywczy już się odbywał na kilku tysiącach metró, kiedy jedna strona zaczęła się obsuwać. Wiercenie zostało zatrzymane, i próbowali przywrócić wieżę metodą tradycyjną, lecz grunt poniżej okazał się niestabilny, co doprowadziło do katastrofalnego obsunięcia się wieży. Wtedy zwrócili się do naszej grupy firm w sprawie iniekcji. Nasza ekipa w ciągu 8 dni, w temperaturze -12 °C mrozu z sukcesem ustabilizowała wieżę. Na jednym z odcinków udało się nam doprowadzić nawet do kilku centymetrowego wyniesienia. Ustabilizowany grunt umożliwił podniesienie wieży i kilkadziesiąt cm metodami tradycyjnymi. Poprzez iniekcję syntetyczną żywicą nie było potrzeby by wieżę rozebrać, i zmontować w innym miejscu, co oznaczało dla spółki oszczędności kosztów rzędu kilka milionów dolarów.


Prace terminowe

W niektórych przypadkach ważnym aspektem jest, by prace odbywały się nocą lub w specjalnym okresie czasu. Na przykład przy drogach ograniczenie ruchu lub objazdy powodują takie zakłócenia, które zamawiający nie akceptuje. Nasza grupa firm zawsze jest gotowa by sprostać takim zadaniom według harmonogramu zamawiającego. Na przykład na lotniskach zazwyczaj można pracować od północy do 4 nad ranem, pod takim warunkiem, że kiedy maszyna musi lądować, to musimy zejść z terenu prac w ciągu 10 min. Nasza firma jest przygotowana by wykonać takie uwarunkowane specjalnymi terminami zadania.


Konstrukcja posadzki po podniesieniu
Konstrukcja posadzki po podniesieniu
Specjalne konstrukcje posadzek

Często się można spotkać ze specjalnymi konstrukcjami posadzek, na przykład takimi jak lodowiska lub posadzki zakładów produkcyjnych, w których są rozmieszczone, przewody chłodzące, grzewcze lub przesyłowe. W takich przypadkach rozwiązanie TOPINJECT może oznaczać kilkakrotne oszczędności la zamawiającego w stosunku do metod tradycyjnych. Po stosownym rozpoznaniu iniekcje możemy wykonać w taki sposób, aby nie było potrzeby rozbierać (skuwać) posadzki. Iniekcje zajmują o wiele mniej czasu niż metody tradycyjne, stąd często o miesiące można skrócić czas wykonania, przy jednocześnie minimalnym stopniu ograniczenia użytkowania pomieszczenia.


Zalety technologii TOPINJECT:


Wzmocnienie gruntu
pod fundamentem maszyny

Iniekcja pod zbiornikiem


W naszej firmie znajdą Państwo solidnego partnera dla swoich projektów. Zapraszamy do kontaktu z nami z zaufaniem!

Na naszych stronach w skrócie przedstawiliśmy technologię, jeżeli chcieliby Państwo wiedzieć więcej o naszej metodzie, lub zamówić wycenę, proszę wybrać jedną z opcji poniżej!


Jeśli chcieliby Państwo dalsze informacje o rozwiązaniach technologicznych, prosimy kliknąć tu!

Z powrotem na górę strony